CLIFFS

Prostorové obklady a stěny

Tento vysoce originální obklad je inspirovaný organickým tvarem skalních útesů. Je tvořen důmyslnou kombinací jedinečně tvarovaných hranolů o volitelném průřezu. Vzniklá plocha konvexních a konkávních tvarů se hodí jako unikátní obklad stěny nebo jako samonosná prostorová příčka pohledová z obou stran.

cliffs