MATERIÁLY

Při výrobě našich produktů používáme ty nejkvalitnější materiály vyhovující náročným funkčním a estetickým požadavkům. Jde zejména o masivní dřeviny, exotické dřeviny a kvalitní dřevěné dýhy, dále pak kompozitní akrylátové polymery (tzv. umělý kámen) a homogenní dřevovláknité deskové materiály. Povrchovým úpravám materiálu věnujeme zvláštní péči s ohledem na jeho ochranu, strukturu a požadovaný vzhled.

Materiál vždy pečlivě vybíráme dle konkrétní aplikace, estetických nároků klienta a technických možností instalace. Materiály, se kterými naše firma pracuje, mají kromě stěnových obkladů v interiéru velmi široké využití, které napomáhá docílit uceleného vzhledu daného prostoru.